Sri Lanka ile Türkiye arasındaki Ekonomik ve Teknik İşbirliği Ortak Komitesinin Birinci Oturumu 11.11.2016 tarihinde Ankara’da başarıyla sonuçlandı. Bu oturum, iki ülke arasında 26 yıllık bir aradan sonra geniş kapsamlı görüşmelerin gerçekleştirildiği ilk ikili forum olma özelliği taşımaktadır.

Ticaret alanında Sri Lanka ile Türkiye arasında Ortak Komite kurulması teklifini içeren anlaşma 26 Ağustos 1988’de İzmir’de imzalanmıştır. Buna göre, Ortak Ticaret Komitesinin Birinci Oturumu 1990 yılında Kolombo’da gerçekleştirilmiş olup oturumda uzun vadeli ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi ve derinleştirilmesinin iki tarafın ekonomik ve teknik işbirliğinin genişletmesi ve çeşitlendirilmesi yoluyla sağlanabileceğini vurgulanmıştır.

Bu bağlamda, Sri Lanka ile Türkiye arasında "Ekonomik ve Teknik İşbirliği Ortak Komisyonu" (JECTC) kurulmasını öneren Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşması 26 Ağustos 2002 tarihinde imzalanmıştır. Bununla birlikte, çeşitli nedenlerden ötürü, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Ortak Komitesi’nin bu tarihe kadar toplanması mümkün olmamıştır.

Sayın Rishad Bathuideen , Sanayi ve Ticaret Bakanı olarak Sri Lanka heyetini Ortak Komitenin Eşbaşkanı olarak temsil ederken, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı ise müzakereler sırasında Sri Lanka teknik heyetine başkanlık etmiştir. Heyetin diğer üyeleri Megapolis Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Gümrük Bakanlığı, Sri Lanka Çay Kurulu ve İhracatı Geliştirme Kurulundan üst düzey yetkililerinden oluşmuştur.

Ortak Komite toplantısı, Sri Lanka Ankara Büyükelçiliği, Ticaret Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı’nın koordineli çabaları ile başarı ile sonuçlandırılmıştır.

Görüşmeler sırasında, her iki taraf da mevcut ilişkileri daha üst düzeylere çıkarma umuduyla çeşitli sektörlerde işbirliği yapmayı kabul etmiştir.

Ortak Komite toplantısında Sri Lanka ve Türkiye, ikili ticaretin kompozisyonunu daha da artırma ve çeşitlendirme gereğini vurgulamış ve iki ülke arasındaki ticaret hacmini 2020’ye kadar 500 milyon dolara yükseltme yönünde irade ortaya koymuşlardır.

İki yönlü ticareti artırmak üzere, Çifte Vergilendirmeyi Önleme, Karşılıklı Yatırımların Teşviki ve Korunması, Gümrük İşlemlerinde İşbirliği ve Karşılıklı Destek konularında önerilen İkili Anlaşmaların erken bir şekilde sonuçlandırılmasının zaruri olduğu vurgulanmıştır.

Türk tarafı, Sri Lanka tarafının Yatırımların korunması ve Gümrük hususlarını içeren taslak metinlerini hızlı bir şekilde gözden geçirme kararı almış ve iki taraf kısa bir süre içerisinde, Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması’nın taslak metninin sonuçlandırılmasına yönelik müzakerelerin ilk turunu yapma taahhüdü vermiştir.

Sri Lanka ve Türkiye toplantıda, Yatırım, Taahhüt ve Teknik Danışmanlık Hizmetleri, Endüstriyel İşbirliği, Kalkınma İçin Teknik Destek, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Ulaşım, Standardizasyon ve Metroloji, Kültür ve Turizm, Çevre ve Kentleşme, Ormancılık ve Havza Yönetimi, Enerji, Sağlık, Tarım ve Balıkçılık, Çay ve Eğitim sektörlerinde ekonomik ve teknik işbirliği olanaklarını geniş bir biçimde ele almıştır.

Ayrıca, Sri Lanka, her iki ülke arasındaki ticareti ilerletme potansiyelini dikkate alarak, Türkiye ile Tercihli Ticaret Anlaşması (TTA) yapmayı önermiştir.

Türkiye Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Türk Ekonomi Bakanlığı ile işbirliği içinde ve Türkiye Müteahhitler Birliği’nin de destekleriyle bir çalışma yemeği düzenlemiş ve etkinlikte Sri Lanka Megapolis Bakanlığı yetkilileri tarafından ‘’Sri Lanka Batı Bölgesi Megapolis Girişimi altındaki Yatırım Fırsatları" konulu bir sunum gerçekleştirilmiştir. Sunumu Soru-Cevap oturumu izlemiştir.

Oturum Eşbaşkanları Hon.Bathuideen ile T.C Milli Eğitim Bakanı Sn.İsmet Yılmaz arasındaki ikili görüşmeler esnasında, Hon.Bathuideen Türk Hükümetine Sri Lanka’ya olan desteklerinden ötürü teşekkürlerini sunmuş, Sri Lanka Cumhurbaşkanı ve Başbakanının Türkiye’nin yakın zamanda yaşamış olduğu felaketler sırasında iletmiş oldukları Türkiye ile dayanışma içinde olduklarını ifade ettikleri mesajlarını yinelemiştir.

Bakan Bathuideen 12 Kasım 2016 Cumartesi günü, İstanbul’da Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı’na da bir nezaket ziyaretinde bulunmuştur.

Sayın Bakan ayrıca, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkan Yardımcısı ile bir araya gelmiştir.