Tarih: 14.07.2024 - 20:28
Acil Aramalar İçin: 0090 312 427 10 32
Tarih: 14.07.2024 - 22:58
Acil Aramalar İçin:
0090 312 427 10 32

İş Emri Onaylama Süreci

İş Emri Onaylama Süreci

Türk İstihdam Bürolarının / Acente ve Şirketlerinin Tescili

İş Emirlerinin Onaylanması

&

Sri Lanka’daki özel tescilli acentelere verilen

bireysel istihdam sözleşmelerinin tasdiki

 

Sri Lanka Yabancı İstihdam Bürosu (SLBFE) tarafından istenen yabancı acente/şirket kayıt süreci, iş emri doğrulama süreci ve iş sözleşmesi doğrulama süreci aşağıdaki gibidir;

1. İlk adım olarak, yabancı şirket/büro/acente Büyükelçiliğe kayıt olmalıdır.(A: Form) 

Bu süreçte Büyükelçilik, aşağıdaki destekleyici belgeleri inceler, ilgili makamlar aracılığıyla belgelerin güvenilirliğini doğrular ve Acente/Şirket aracılığıyla Sri Lankalı işçilerin işe alınmaya uygunluğunu değerlendirir.

  • Şirket Tescil Belgesi
  • İstihdam Bürosunun İzin Belgesi (Türkiye)
  • Şirketi Büyükelçiliğe kaydettirmek için Büyükelçiye hitaben yazılmış talep mektubu (Tercihen İngilizce olmalıdır)

Yabancı büro/acente talep edilen gereklilikleri yerine getirirdiği takdirde, uygulanan ücret karşılığında Büyükelçilik tarafından bir yıl geçerli bir sertifika verilecektir.

Yabancı Büro/Acente/Şirket tescili için geçerli ücret 42 ABD Dolarıdır.

2. Aşağıdaki belge seti, tasdik için Ticaret Odasına/T.C. Dışişleri Bakanlığına iş emri doğrulaması için sunulmalıdır.

1.       Talep Yazısı

2.       Ticari İş Anlaşması

3.       Usulüne uygun olarak doldurulmuş Özel Vekaletname

 

*İş emrini gönderirken doğru formatın kullanıldığından ve bu belgelerin resmi antetli kağıtlarda olması gerektiğinden emin olunuz. Yukarıdaki belgelerin örnekleri SLBFE web sitesinden indirilebilir. http://www.slbfe.lk/page.php?LID=1&MID=19

4.       Şirket Tescil Belgesi

5.       Resmi Gazete İlanı

6.       Faaliyet Belgesi

7.       Şirket İzin Belgesi ve İngilizce Tercümesi

8.       İmza Sirküleri

9.       Türkiye’deki şirket sahibinin pasaport fotokopisi

10.   Sri Lanka partner acentesinin izin belgesi

11.   Sri Lanka’daki acente sahibinin pasaportunun kopyası

 

Bir iş emri için geçerli kimlik doğrulama ücreti 180 USD $’dir.

 

3.  Nihai süreç ise, yabancı bir İstihdam Bürosu / Şirket ve bir Sri Lankalı İstihdam ajansı aracılığıyla Sri Lanka’nın işe alınması için bireysel istihdam sözleşmelerinin doğrulanmasıdır.

  1. İşveren tarafından işçi için düzenlenen bireysel iş sözleşmeleri iki seti olarak sunulacaktır
  2. İş sözleşmesinin hüküm ve koşulları, Türkiye’de yürürlükte olan kanunlara ve SLBFE’nin öngördüğü asgari standartlara uygun olmalıdır.
  3. İş sözleşmesi Büyükelçilik tarafından onay için kabul edilirse, her bir sözleşme için öngörülen iş sözleşmesi onay ücreti aşağıdaki gibi olacaktır;

 

Bireysel iş sözleşmesinin doğrulanması - her biri için 60 ABD Doları

(Not: Onaylanmış tek bir iş emri kapsamında 50 bireysel iş sözleşmesine sahip olmak isteniyorsa, her bir iş sözleşmesi için 60 ABD Doları ödenerek 50 sözleşmenin tümünün ayrı ayrı onaylatılması gerekmektedir.)