Tarih: 14.07.2024 - 20:31
Acil Aramalar İçin: 0090 312 427 10 32
Tarih: 14.07.2024 - 23:01
Acil Aramalar İçin:
0090 312 427 10 32

Yeni Pasaport Tahsisi

Yeni Pasaport Tahsisi

Genel Bilgi

Soy veya tescil yoluyla bir Sri Lanka vatandaşı, Sri Lanka Pasaportu için başvurabilir. Umuma mahsus pasaportlar, aksi onaylanmadıkça, tanzim tarihinden itibaren 10 yıl süreyle geçerlidir. Veriliş tarihinden itibaren 10 yıl geçtikten sonra veya vize onayları için sayfa yoksa yeni bir pasaport alınmalıdır.

1 Ocak 2018 tarihinde veya sonrasında Sri Lanka Pasaportu için Sri Lanka Denizaşırı Elçiliklerine başvuran 16-60 yaşları arasındaki her bireyin Sri Lanka’ya ilk girişte zorunlu olarak Göçmenlik ve Göçmenlik Bakanlığı’na biyometrik verileri (parmak izi ve dijital yüz görüntüsü) sağlaması istenecektir. Sri Lanka’dan ayrılmaya ancak bu şartın yerine getirilmesi üzerine izin verilecektir. (Daha fazla ayrıntı için www.immigration.gov.lk adresini ziyaret ediniz)

Vatandaşlık durumuna ilişkin sahte sertifika veya diğer belgelerin ibraz edilmesi ve yanlış beyanda bulunulması suçtur. Bu tür vakalar ilgili makamlara bildirilecektir. Ücretler hiçbir koşulda iade edilmeyecektir. Eksik başvurular iade edilecek ve konsolosluk ücretleri iade edilmeyecektir.

Orjinalleri her birinden 1 set fotokopi ile birlikte usulüne uygun olarak doldurulmuş (Form ‘K’-35 A) ile başvuru teslim edilmelidir. (bkz. Başvurular) Pasaport Başvuru Formu, bir Müşteri Taahhüt Bölümü (CUS) içerecek şekilde revize edimiştir. Bu bölüm başvuru sahibi tarafından imzalanmalı ve konsolosluk görevlisine teslim edilmelidir. Başvuru sahibinin CUS’ta imzası olmadan hiçbir başvuru kabul edilmeyecektir.)

Geçerli bir vizeye sahip olmayan başvuru sahiplerine, yalnızca Sri Lanka’ya dönmek için geçerli olan Makinede Okunabilir Olmayan Pasaport (NMRP) verilecektir. NMRP talebinde bulunan çocuklar da dahil olmak üzere her başvuru sahibi, Büyükelçiliğin Konsolosluk Bölümünde ilgili tüm belgelerle bir görüşme için hazır bulunmalıdır.

Pasaportlar ve belgeler posta ile iade edilecek ise, iade adresini, iletişim numarasını (ülke kodu dahil) ve teslimat tarihine kadar ilgili posta ücretini ve belgelerin ağırlığını belirtmelisiniz (Başvuru sahipleri, bilgileri Elçilik Konsolosluk bölümünden temin edebilirler.). Aksi takdirde posta, başvuru sahibi şahsen teslim alana kadar saklanacaktır.

Not: Büyükelçilik, posta sırasında kaybolan / hasar gören belgelerden sorumlu olmayacaktır.

Başvuruları doldurma talimatları

• Uygulama tercihen BÜYÜK harflerle doldurulmalıdır.

• Başvuru sahibi, başvuruda yer alan iki çerçevenin çizgilerine dokunmadan imzasını atmalıdır.

Ödeme Yöntemi - Yalnızca Nakit veya Banka Havalesi

Ödeme yöntemi banka havalesi ise ve havaleyi içeren herhangi bir banka masrafı varsa, yukarıda belirtilen pasaport yenileme ücretine ek olarak bu tutar başvuru sahibi tarafından karşılanmalıdır. Ödeme için gerekli ayrıntılar aşağıda verilmiştir.

• Hesap Sahibi: Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti Büyükelçiliği

• Bankanın adı: Türkiye “İş Bankası”

• Hesabın bulunduğu şubenin adı ve adresi: KÖROĞLU CADDESİ / ANKARA

• Hesap No: 4234 0441928

• IBAN No: TR 12 0006 4000 0024 2340 4419 28

• Swift kodu: ISBKTRIS

Geçerli / Süresi Dolmuş Pasaport Yerine Yeni Pasaport Verilmesi

Gerekli belgeler

1. Usulüne uygun olarak doldurulmuş (Form ‘K’- 35 A) başvurusu

2. Mevcut Pasaport (Veri / fotoğraf sayfası ve gözlem / değişiklik sayfalarının kopyaları)

3. Türkiye / Ukrayna / Gürcistan’da ikamet etmek için mevcut vize ve “Türkiye / Ukrayna / Gürcistan Yetkililerinden Türkiye / Ukrayna / Gürcistan Vatandaşlık Onayı” belgesi Çift Vatandaşlık Türk / Ukrayna / Gürcistan pasaportu ve Çifte Vatandaşlık sahibi ise sertifika.

4. Son 3 ay içinde elde edilen, hem kulakları hem de alnı görünür şekilde tam yüzü gösteren, mavi fon içinde renkli özdeş üç (03) fotoğraf (Boyut - 3.5cm x 4.5cm). Fotoğraflar şapkasız, baretsiz, gözlüksüz veya başka bir yüz kaplamasız olmalıdır.

5. Doğum Belgesinin Aslı (Tercümeler kabul edilmez)

6. Başvuru sahibi Sri Lanka dışında veya tescil yoluyla bir vatandaş olarak doğmuşsa, Vatandaşlık Yasası (Bölüm 5 (2) veya 17 kapsamında) kapsamındaki sertifika gereklidir.

7. Yetenekli profesyoneller için uygun akademik / profesyonel sertifikalar ve işverenden diğer meslekler için atamanın gerekli olduğunu belirten bir mektup gereklidir. (Pasaportta meslek / meslek / işin yer alması zorunlu değildir, isteğe bağlıdır.)

8. Evlilik Belgesi (evli ise) ve Sri Lanka dışındaki bir ülke tarafından verilmişse İngilizce tercümesi ve ilgili ülkedeki Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmesi gerekmektedir. Başvuru sahibi evli ise ve pasaportta kocasının soyadının (kızlık soyadından) bulunmasını / değiştirilmesini istiyorsa

9. Sri Lanka Ulusal Kimlik Kartı, Sri Lanka Ehliyetinin kopyaları (varsa)

10. Öngörülen Ücret: 

Tüm ülke pasaportları - Başvuru Sahibi Önceki Seyahat belgesini ibraz ederse (yalnızca M & N serisi) USD 158
Eski Pasaport ile birlikte süresi dolmuş pasaport yerine yeni pasaport (yalnızca J, k, L, Seriler)  USD 350

 

16 Yaş Altı Çocuklara Yeni Pasaport Verilmesi

Gerekli belgeler

1. Gerektiği gibi doldurulmuş (Form ’K’- 35 A) başvuru formu.

2. Mevcut Pasaport (Veri / fotoğraf sayfası ve gözlem / değişiklik sayfalarının kopyaları)

3. Türkiye / Ukrayna / Gürcistan’da kalmak için mevcut vize ve “Türkiye / Ukrayna / Gürcistan yetkililerinden Türkiye / Ukrayna / Gürcistan Vatandaşlık onayı” belgesi.

4. Son 03 ay içinde elde edilen, hem kulakları hem de alnı görünür şekilde tam yüzü gösteren, mavi fon içinde renkli özdeş üç (03) fotoğraf (Boyut - 3.5cm x 4.5cm). Fotoğraflar şapkasız, baretsiz, gözlüksüz veya başka bir yüz kaplamasız olmalıdır.

5. Ebeveynin orijinal Evlilik Belgesi (evli ise) ve Sri Lanka dışındaki bir ülke tarafından verilmişse İngilizce tercümesi ve ilgili ülkedeki Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

6. Doğum Belgesinin Aslı (Tercümeler kabul edilmez)

7. Başvuru sahibi Sri Lanka dışında veya tescil yoluyla bir vatandaş olarak doğmuşsa, Vatandaşlık Yasası (Bölüm 5 (2) veya 17 kapsamında) kapsamındaki sertifika gereklidir.

8. Her iki ebeveyn tarafından, reşit olmayanlara ayrı bir pasaport verilmesine rıza gösteren muvafakat mektubu.

9. Ebeveynlerin güncel pasaportlarının kopyaları (Veri sayfası, gözlem / değiştirme sayfaları ve çocuk dahil etme sayfaları)

10. Türkiye / Ukrayna / Gürcistan’daki mevcut vize

11. Diğer uygun belgeler (ebeveyn boşandıysa mahkeme kararı, ebeveynlerden birinin veya her ikisinin de vefat etmesi durumunda ölüm belgesi, reşit olmayanların yasal vesayeti / velayetine ilişkin belgesel kanıtlar gibi)

12. Öngörülen Ücret:

Tüm ülke pasaportları - Başvuru Sahibi Önceki Seyahat belgesini ibraz ederse (yalnızca M & N serisi) USD 158
Çocuk Pasaportu (3 yıllık) USD 129

 

Yeni Doğan Çocuklara Yeni Pasaport Verilmesi

Doğum, yurtdışındaki bir Sri Lanka Misyonunda kayıtlı olmalıdır (daha fazla ayrıntı için lütfen Doğum Kayıtları bölümüne bakın)

Gerekli belgeler

1. Gerektiği gibi doldurulmuş (Form ’K’- 35 A) başvuru formu.

2. Üç (03) pasaport boyutunda (4.5c.m.x 3.5c.m.) mavi arkadan damlalı renkli fotoğraf

3. Çocuğun orijinal yurtdışı doğum belgesi ve Sri Lanka dışında başka bir dilde verilmişse İngilizce tercümesi ve ilgili ülkedeki Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmesi gerekir.

4. Ebeveynlerin güncel pasaportlarının asılları ve kopyaları (Veri sayfası, gözlem / değiştirme sayfaları ve çocuk dahil etme sayfaları)

5. Türkiye / Ukrayna / Gürcistan’da doğum sırasında ebeveynlerin geçerli vizesi. Türk / Ukrayna / Gürcistan Pasaportu ve başvuru sahibi çifte vatandaş ise Çifte Vatandaşlık belgesi

6. Ebeveynin orijinal Evlilik Belgesi ve Sri Lanka dışındaki bir ülke tarafından verilmişse ve ilgili ülkedeki Dışişleri Bakanlığı tarafından onaylanmışsa İngilizce tercümesi.

7. Her iki ebeveyn tarafından, reşit olmayanlara ayrı bir pasaport verilmesine rıza gösteren muvafakat mektubu

8. Ya Baba ya da anne (Sri Lanka vatandaşı) Büyükelçilikte şahsen bulunmalıdır.

9. Doğum ve Vatandaşlık kaydı için ödeme makbuzu

10. Öngörülen Ücret:

 

Tüm ülke pasaportları (10 yıllık) USD 158
Çocuk Pasaportu ( 3 yıllık) USD 129

 

Kayıp / Hasarlı / Çalıntı Pasaport Yerine Yeni Pasaport Verilmesi

Gerekli belgeler

1. Pasaport kaybolur veya çalınırsa, lütfen ikamet ettiğiniz ülkedeki yerel polis karakoluna şikayette bulunun ve bir Polis raporu alın.

2. Çalıntı veya kayıp pasaport şikayet formunu indirin.

3. Gerektiği gibi doldurulmuş başvuru formu (Form ‘K’- 35 A)

4. Son 03 ay içinde elde edilen, hem kulakları hem de alnı görünür şekilde tam yüzü gösteren, mavi fon içinde renkli özdeş üç (03) fotoğraf (Boyut - 3.5cm x 4.5cm). Fotoğraflar şapkasız, baretsiz, gözlüksüz veya başka bir yüz kaplamasız olmalıdır.

5. Orjinal Doğum Belgesi (Tercümeler kabul edilmemektedir)

6. Türkiye / Ukrayna / Gürcistan’da kalmak için mevcut vize ve "Türkiye / Ukrayna / Gürcistan Yetkililerinden Türkiye / Ukrayna / Gürcistan Vatandaşlık Onayı" belgesi

7. Türk / Ukrayna / Gürcistan Pasaportu ve başvuru sahibi çifte vatandaş ise Çifte Vatandaşlık belgesi

8. Yüksek vasıflı meslekler için uygun akademik / profesyonel sertifikalar ve diğer meslekler için atamanın gerekli olduğunu belirten işverenden bir mektup gereklidir.

9. Başvuru sahibi evli ise ve pasaportta kocasının soyadının yazılmasını istiyorsa Evlilik Belgesi. (Sri Lanka dışında bir ülke tarafından verilmişse Evlilik Belgesinin aslı ve İngilizce tercümesi ibraz edilmeli ve ilgili ülkedeki Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir)

10. Son pasaportun kopyaları (Varsa) (Veri sayfası, gözlem / değişiklik sayfaları)

11. Sri Lanka Ulusal Kimlik Kartı, Sri Lanka Ehliyetinin kopyaları (varsa)

12. Öngörülen Ücret:

 

Not :

1. Sri Lanka Diplomatik Misyonu veya Konsolosluğu, çalınan veya kaybolan pasaportların ayrıntılarını Sri Lanka’daki Göçmenlik Bürosuna iletecektir. Bu tür bilgileri aldıktan sonra çalınan, kaybolan veya kaybolan pasaportu iptal etmek için gerekli önlemleri alacağız.

2. Kaybolduğu veya çalındığı bildirilen pasaport artık seyahat için kullanılamaz. - Kötüye kullanımı önlemek için iptalin ayrıntıları otomatik olarak dünya çapında paylaşılacaktır. Kaybolan veya çalınan pasaportu, daha sonra şikayette bulunduktan sonra bulsanız bile bir daha asla kullanmayın. Uygunsuz durumlardan kaçınmak için derhal yeni bir pasaport almanız şiddetle tavsiye edilir.

 

Tüm ülke pasaportları - Başvuru sahibi Önceki T / D &’sini kaybederse ve M / N pasaport kopyasını veya Pasaport numarasını ibraz ederse USD 373
Tüm ülkeler pasaportu - Başvuru sahibi Önceki T / D’sini kaybetmişse ve M veya N serisi pasaport kopyasını veya Pasaport numarasını ibraz edememişse USD 473

 

Geçici / Acil Pasaport Verilmesi

Makine Tarafından Okunamayan Pasaportlar (NMRP)


Bir Sri Lanka vatandaşının aşağıdaki durumlarda acil bir durumda Sri Lanka’ya dönmesini sağlamak için üç ay geçerli bir Acil Durum Seyahat Belgesi düzenlenebilir.

a) Orijinal pasaportun kaybolması / hasar görmesi / çalınması

b) Orijinal pasaportun süresinin dolması

c) Pasaportu veya Seyahat Belgesi olmayan ve Sri Lanka’ya dönmek isteyenler

d) Türkiye / Gürcistan / Ukrayna’da kalmak için vizenin uzatılması talebini geri çeken veya ilgili makamlar vize başvurusunu reddedenler

Geçici Seyahat belgeleri, düzenlendikleri tarihten itibaren 3 ay süreyle geçerlidir ve yalnızca Sri Lanka’ya geri dönmek amacıyla düzenlenir. Başvuru sahipleri NMRP pasaportu kullanarak başka bir ülkeye seyahat edemez veya Türkiye / Ukrayna / Gürcistan’da daha fazla kalmak için vize almak için kullanamaz.

Başvuru sahiplerinin, Geçici / Acil Seyahat Belgesi almak için mülakat için bu Misyonun Konsolosluk Bölümünü şahsen aramaları gerekmektedir.

Gerekli belgeler

1. Acil Durum Seyahat Belgesi isteyen bir mektup

2. Usulüne uygun olarak doldurulmuş Başvuru (Form ‘K’- 35 A)

3. İkamet edilen ülkedeki yerel polis karakolundan alınan polis raporu ve tamamen doldurulmuş çalıntı veya kayıp pasaport şikayet formu (Pasaport kaybolursa)

4. Süresi geçmiş pasaport veya kayıp / hasar / çalıntı pasaportun kaybolması durumunda

5. Doğum Belgesinin Aslı

6. Türkiye / Ukrayna / Gürcistan’da kalmak için mevcut vize ve Türkiye / Ukrayna / Gürcistan Yetkililerinden Türkiye / Ukrayna / Gürcistan Vatandaşlık Onayı belgesi

7. Bölüm 5 (2) veya 17 kapsamında D / I & E tarafından verilen İlgili Vatandaşlık Sertifikası (Başvuru sahibi Sri Lanka dışında doğmuşsa veya kayıt yoluyla bir vatandaşsa)

 

Öngörülen Ücret:

Makine Tarafından Okunamayan Pasaport (NMRP) USD 54
NMRP - (Önceki seyahat belgesi kaybolduysa) USD 169

 

Not :

1. Sri Lanka Diplomatik Misyonu veya Konsolosluğu, çalınan veya kaybolan pasaportların ayrıntılarını Sri Lanka’daki Göçmenlik Bürosuna iletecektir. Bu tür bilgileri aldıktan sonra çalınan, kaybolan veya kaybolan pasaportu iptal etmek için gerekli önlemleri alacağız.

2. Kaybolduğu veya çalındığı bildirilen pasaport artık seyahat için kullanılamaz. - Kötüye kullanımı önlemek için iptalin ayrıntıları otomatik olarak dünya çapında paylaşılacaktır. Kaybolan veya çalınan pasaportu, daha sonra şikayette bulunduktan sonra bulsanız bile bir daha asla kullanmayın. Rahatsızlıktan kaçınmak için derhal yeni bir pasaport almanız şiddetle tavsiye edilir.

Pasaport Onaylarının Değiştirilmesi, Dahil Edilmesi ve Silinmesi

Bir Sri Lanka pasaportu sahibi, pasaportunda yer alan verilerin değiştirilmesi için başvurabilir ve bu Misyon tarafından talep kabul edilirse, bu tür tüm değişiklikler gözlem ve değişiklikler sayfasına dahil edilecektir. İmza / fotoğraf değiştirilecekse yeni bir pasaport uygulanması gerektiğini lütfen unutmayın.

1. Ebeveynin pasaportuna bir çocuğun dahil edilmesi

16 yaşın altındaki çocukların isimlerinin ve fotoğraflarının dahil edilmesi yalnızca bir ebeveynin / yasal vasinin "M" serisi pasaportuna yapılabilir (pasaport numarası "M" harfiyle başlar)

16 yaşından küçük çocuklar "N" Serisi pasaportlara dahil değildir ve onlar için ayrı bir pasaport almak zorunludur. Çocuğun dahil olduğu N pasaportun Sri Lanka’ya varışta iptal edileceğini lütfen unutmayın.

2. Seyahat belgesindeki soyadı veya diğer adların değiştirilmesi veya evlilikten sonra adın değiştirilmesi

• Eksiksiz doldurulmuş ’O’ Formu

• Orijinal pasaport

• Fotokopisi ile kanıtlanmış doğum / evlilik belgesinin aslı

• Kocanın fotokopili orijinal pasaportu (Evlendikten sonra isim değiştirilirse)

• İlgili ücret - değişiklik başına 12 USD

3. Meslek Değişimi

• Eksiksiz doldurulmuş ’O’ Formu

• Mesleğin / unvanın veya iş tanımının dahil edilmesi gereken üslubu yazın

• Bir fotokopi içinde meslek / unvanın kanıtı belge / sertifika

• işverenden mesleği / atamayı veya işi onaylayan mektup

• İlgili ücret - değişiklik başına 12 USD

4. Çocuk isimlerinin silinmesi

• Seyahat belgesinde 16 yaşın altındaki çocukların isimlerinin silinmesi için Form ’C’ kullanılmalıdır.

• İlgili ücret - değişiklik başına 12 USD