Sri Lanka Türkiye Büyükelçisi S. Hasanthi Urugodawatte Dissanayake geçtiğimiz günlerde Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ni (ODTÜ) ziyaret ederek arkeoloji alanında her iki ülkede de miras turizminin desteklenmesine katkı sağlayacak olası işbirliklerini görüştü.

Büyükelçi Yerleşim Arkeolojisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Deniz Burcu Erciyas ve bağlı Bölümlerden diğer üst düzey personel ile görüşmeler yaptı.

Bu özel ziyaret ve görüşmeler, her iki ülkenin de ekonomisine önemli gelir sağlayan miras turizmine daha fazla odaklandığı gerçeğine dayanmaktadır.

Arkeoloji alanında da güçlü bir akademik geçmişe sahip olan Büyükelçi Dissanayake, Sri Lanka arkeolojik mirasını ve önemini, ülkedeki arkeolojik kazı ve çalışmalarda öncüleri ve arkeolojik bilginin turizm endüstrisine nasıl büyük katkı sağladığını açıkladı. Sri Lanka’daki sekiz UNESCO Dünya Mirası Alanından altısının arkeolojik ve kültürel miras olduğunu belirterek, Türkiye’nin arkeolojik ve kültürel önemi nedeniyle tescil edilmiş 17 UNESCO Dünya Mirası alanına sahip olduğunu kaydetti.

Bir arkeoloji öğrencisi iken, Türkiye’de birkaç farklı döneme ait arkeolojik miraslara ve hepsinden önemlisi, bu tür miras alanlarında Doğu ve Batı’nın yüzyıllar boyunca etkisine büyük ilgi duyduğundan da bahsetti.

Miras alanları hakkında derinlemesine bilgi sahibi olan tur rehberlerinin turizme katkıları uzun uzadıya tartışıldı. Arkeoloji bölümü genç mezunları arasında tur rehberliği mesleğine olan talebin artırılması ihtiyacının önemli olduğu anlaşılmıştır. Birkaç aylığına bile olsa yaz saha kampları aracılığıyla öğrenci değişiminin gençlerin anlayışını genişletebileceği ve diğerlerini teşvik edeceği konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Sri Lanka’da arkeolojinin öğretildiği tüm üniversitelerin devlet üniversitesi olması ve ayrıca ODTÜ’nün Türkiye’de bir devlet üniversitesi olması nedeniyle, akademisyenler ve öğrenciler için uzun vadeli değişim programlarını finanse etmek kolay olmadığından, kısa vadeli değişim programlarına pratik bakış açısıyla bakmaya başlanması, kazı alanı ziyaretleri ve her iki taraftaki mevcut kurumlar tarafından karşılanabilecek bazı üniversite deneyimleri organize edilmesi kararlaştırılmıştır.  

Büyükelçi ayrıca, Sri Lanka’nın Türkiye’deki Fahri Konsolosları ve Türk Hava Yolları ile işbirliği yapmanın mümkün olabileceğini önermiş ve bu tür girişimleri finanse etmek için yenilikçi yöntemler bulma konusunda iyimser görüşlerini belirtti. Ayrıca, Türk akademisyenler tarafından Türk lisans öğrencileri arasında Sri Lanka da dahil olmak üzere Güney Asya hakkında bilgi düzeyinin az olduğunu belirttiği cihetle, Sri Lanka’dan ziyarete gelen akademisyenlerin, sadece arkeoloji hakkında değil, diğer konularda da sunum yapmalarını önermiştir.

Bu bağlamda Büyükelçi, Ankara’daki diğer Güney Asya büyükelçiliklerinin kabul etmesi halinde bir Güney Asya Günü düzenleme teklifinde bulunmuştur.  Büyükelçi her halükarda, Sri Lankanın sanatı, mimarisi ve arkeolojisi, biyoçeşitliliği, çevresi, ekonomisi ve politik yönleri ile ele alınacağı ve Sri Lanka Yemekleri, filmleri, müzikleri ve dansları aracılığıyla Sri Lanka’yı tanıma fırsatı sağlayacak bir giriş sunumuyla bir Sri Lanka Günü düzenlemeye istekli olduğunu ifade etmiştir.