Teklif Kapanış Tarihinin Uzatılması - Limanlar, Denizcilik ve Havacılık Bakanlığı Sri Lanka Pofts Authority’nin (SLPA) Doğu Konteyner Terminali (ECT) için Konteyner Elleçleme Ekipmanı Alımı 15 Nolu İstifçi Taşıyıcıları