Gürcistan İnovasyon Teknoloji Ajansı ve Gürcistan Ulusal Turizm İdaresi ile görüşme

İnovasyon ve teknoloji ile turizmin ortak tanıtımı için olası işbirliği tartışıldı.