IRC, lisans öğrencileri, mezunlar, yüksek lisans öğrencileri, destek personeli ve yerel ve yabancı üniversitelerden, araştırma kuruluşlarından ve araştırma alanlarındaki başka yerlerden akademisyenler tarafından genişletilmiş özetlerin sunulmasını davet eder.
 
Yazarlar, genişletilmiş özetlerini Easy Chair platformu üzerinden https://easychair.org/conferences/?conf=irc20222 aracılığıyla göndermeye davet edilir. IRC2022, belirli temalar üzerine etkinlik öncesi atölye çalışmaları, sergiler, seminerler ve konferanslara ev sahipliği yapacak. Daha fazla ayrıntı https://irc2022.sltc.ac.lk/ adresinden edinilebilir.
 
 
 
Tarih: 29-30 Eylül 2022
 
Mekan: SLTC Padukka Tesisleri / Hibrit mod
 
Telefon: +94-0702054495, +94-0701974334