Büyükelçi M.Rizvi Hassen, 1 Temmuz 2022 tarihinde Manisa Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyareti sırasında Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Mehmet Yılmaz ile yapıcı bir görüşme gerçekleştirdi.

Büyükelçi ve Baskan ayrıca Manisa’daki iş dünyasını Sri Lanka iş dünyası ile birlestirmeyi görüştüler ve ayrıca Manisa bölgesinin Sri Lanka iş dünyası ile bağlantı kurabileceği potansiyel sektörler hakkında bilgi paylaşiminda bulundular.

Mehmet Yılmaz, Sri Lanka’daki ticaret odaları ile temas kurmaya istekli olduklarını belirtti. Bu bağlamda Elcilik, Seylan Ticaret Odası ile Manisa Ticaret Odası arasında yakın gelecekte bir toplantı düzenleyecektir.

Büyükelçi ayrıca Manisa Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Sayın Funda Karaboran ile bir araya gelerek, Ege Bölgesi’ndeki yüksek verimli sanayi bölgesinin tesislerini yerinde gözlemlemek için saha ziyareti gerçekleştirdi.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi, 9,6 milyar USD dış ticaret hacmi ile Türkiye’nin en verimli ve en iyi organize olmuş sanayi bölgesidir. Manisa Organize Sanayi Bölgesi, güneş, biyokütle, kömür ve gaz ile yaklaşık 215.000 mWh’lik kendi elektrik üretim tesislerine sahiptir.

Sri Lanka Buyukelciligi

04 Temmuz 2022