Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti Büyükelçiliği, Çevirmen ve Halkla İlişkiler
Görevlisi görevi için motivasyonu yüksek bir Türk vatandaşı arıyor.
Görev: Çevirmen ve Halkla İlişkiler Görevlisi
Sözleşme Türü: Sözleşmeye dayalı
İyi performans durumunda sözleşme süresi uzatılacaktır.
Görev Yeri: Sri Lanka Büyükelçiliği

Nitelikler ve Deneyim

Uygunluk

Sadece Türk vatandaşları

Bilgi ve Beceriler: Akıcı İngilizce konuşma / okuma / yazma gereklidir.
Başvuru sahibi, Türkiye’nin siyasi ve güvenlik ortamına
ilişkin sağlam bir anlayışa sahip olmalıdır.
BT, web taraması ve Microsoft ofisinde iyi bilgi
Tercüme ve çeviride iyi olmalı (İngilizceden Türkçeye)
Ukraynaca ve Gürcü dilleri bilgisi yararlı olabilir

Aranan Özellikler Uluslararası ilişkiler, Uluslararası Politika veya yakından

ilgili bir alanda lisans derecesi

Ana Görevleri

  • Türkiye ve bölgenin çağdaş siyasi gelişmelerini objektif olarak analiz eder ve zamanında bilgilendirir
  • Büyükelçilik ile Türkiye, Gürcistan ve Ukraynadaki hükümet / özel kurumlar arasındaki koordinasyonu sağlar
  • Resmi tanıtım etkinlikleri düzenler. Konsolosluk ve protokol konularına yardımcı olur
  • Türkçe sekreterya çalışmalarını koordine eder
  • Tercümeyi/ çeviriyi sağlar

Deneyim Benzer alanda deneyim
Yaş 25 - 40 yaş aralığı
Maaş 1,200 Dolar her ay
Not:
1. İlgilenen adayların İngilizce olarak kendi hazırladıkları başvuruları, NIC’nin onaylı
kopyalarını, Çalışma Kayıt Kartı, Eğitim Sertifikaları, Adli Sicil Kaydı ve diğer ilgili
belgeleri iletmeleri istenir.
Başvurular, talep edilen belgelerin kopyaları ile Büyükelçiliğe 31 Ekim 2020
tarihinde veya öncesinde posta yoluyla aşağıdaki adrese ulaşmalıdır:
Sri Lanka Büyükelçiliği, No. 41, Kirilangic Sokak, GOP, Cankaya, Ankara
2.Başvurular ve diğer belgeler e-posta ile de gönderilebilir:slemb.ankara@mfa.gov.lk
3.Kısa listeye alınan adaylar, Büyükelçilik tarafından kararlaştırılan belirli bir tarihte
mülakata çağrılacaktır. Görüşmeye katılmak için seyahat / ulaşım masrafları geri
ödenmeyecektir.
Sri Lanka Büyükelçiliği
Ankara